kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1985 512 1984 1606 03/04/1985
 
ÖZEL MÜLK OLAN YERİN İŞGALİ NEDENİYLE SALINAN İŞGALİYE HARCINDA YASAYA
UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
İstem, 2464 sayılı Kanunun 52.maddesine göre salınan işgal harcını o-
nayan Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkindir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.maddesinde, belediye sı-
nırları içinde bulunan yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma
ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için ve yetkili merci-
lerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesinin iş-
gal harcına tabi olduğu, bu yerlerin izinsiz işgalinin mükellefiyeti
kaldırmayacağı hükme bağlanmıştır.
Olayda, işgal harcına konu Ulus İşhanı içindeki Akman Pasta Salonunun
önündeki alan, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ait özel mülk ni-
teliğinde olup, kamuya tahsis edilen ve 52.maddede belirtilen yol,
meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden olmadığı dosya-
nın incelenmesinden anlaşıldığından işgal harcına onayan mahkeme kara-
rında yasaya uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, tarhiya-
tın terkinine karar verildi.

(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA