kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BAŞKANLAR KURULU 1985 4 1985 2 31/01/1985
 
EMLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ÖDENMESİ GERE-
KEN HARCI, BELEDİYE BAŞKANLIĞININ GELİR VE MALİ DENGE VERGİSİ BORÇLA-
RINA MAHSUP ETMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIĞIN, DÖRDÜNCÜ DAİRECE ÇÖZÜMLENE-
CEĞİ HK.<
2575 sayılı Danıştay Kanununun 28.maddesine göre, gelir ve kurumlar
vergilerine ilişkin davalar Dördüncü Dairece çözülür.
Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlığın ... Emlak Vergi Dairesi Müdür-
lüğünün, Belediye Gelirleri Kanununun 51.maddesi uyarınca ... Belediye
Başkanlığına ödenmesi gereken temizleme ve aydınlatma harcının, ...
Belediye Başkanlığının 1977-78-79 takvim yıllarına ilişkin gelir
(stopaj) ve mali denge vergisi borçlanma mahsup etmesi sonucu, adıge-
çen Belediye Başkanlığınca bu vergi borçlarının Bütçe Kanunu gereğince
terkin edildiğinden bahisle böyle bir mahsup yapılamayacağı iddiası ü-
zerine doğduğu anlaşılmaktadır. Belediye Başkanlığının itirazı yapılan
mahsup işleminin hatalı olduğu yolunda olmayıp, 1977-78 ve 79 yılları-
na ait olmak üzere artık böyle bir vergi borcu kalmadığı şeklinde or-
taya konduğuna göre, uyuşmazlığın çözümü 2575 sayılı Kanunun 28.madde-
si uyarınca Dördüncü Daireye aittir.
Bu nedenle, dosyanın adıgeçen Daireye gönderilmesine karar verildi.
BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA