kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1992 2026 1991 2031 24/09/1992
 
TEK HAKİM TARAFINDAN VERİLEN KARARLARA KARŞI BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNE
İTİRAZ EDİLEBİLECEĞİ HK.<
Davalı idare tarafından yanlışlıkla davacının evine su bağlanması so-
nucunda, evde oluşan maddi hasarın yasal faiziyle birlikte ödenmesi
istemiyle açılan davada; ödeme istemini kabul eden İzmir 1.İdare Mah-
kemesinin 15.1.1991 gün ve 8.sayılı kararının bozulması istemidir.
2576 sayılı Yasanın 7/1.maddesinde toplamı ikimilyon lirayı aşmayan
tam yargı davalarının idare mahkemesi hakimlerinden biri tarafından
çözümleneceği, yine aynı Yasanın 8-a maddesinde, Bölge İdare Mahkeme-
lerinin, yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim
tarafından 7.madde kuralları uyarınca verilen kararları itiraz üzerine
inceleyerek hükme bağlanacağı kuralı yer almıştır.
Dosyanın incelenmesinden, ödence istemiyle açılan dava, tek hakimle
incelenerek karara bağlandığı ve bu karara karşı Bölge İdare Mahkeme-
sine itiraz edilmesi gerekirken yanlışlıkla Dairemizde temyize gelin-
diği anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin görev yönünden reddi ile dosya-
nın Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA