kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1983 1572 1982 463 02/03/1983
 
TEVBİH CEZASI ALMASINA NEDEN OLAN EYLEMİ, BİRİNCİ SINIFA AYRILMAYA EN-
GEL OLACAK NİTELİKTE BULUNMAYAN YARGICIN BİRİNCİ SINIFA AYRILMASI GE-
REKTİĞİ HK.<
Ağır ceza mahkemesi üyesi olan davacı birinci sınıfa ayrılma konusunda
ki koşullara durumu uygun olduğu halde sicilindeki tevbih cezası nede-
niyle birinci sınıfa ayrılamayacağına ilişkin bölüm kararı ile bu kara
ra itirazını reddeden Yüksek Hakimler Kurulu Genel Kurulu kararının ip
talini istemektedir.
45 sayılı yasanın 32/5.maddesi, 2556 sayılı Hakimler yasası ile bu ya-
sayı değiştiren 2103 sayılı yasalara göre düzenlenen birinci sınıf ha-
kimliğe ayırma şartları hakkındaki kural niteliğindeki kararda birinci
sınıfa ayrılmanın esas ve koşulları düzenlenmiştir. Kararın 2.maddesi
(f) bendi; meslek hayatında Hakimler yasasının 89.maddesinin birinci
fıkrası gereğince "tevbih cezası" almış olanlar, bu cezaların verilme-
sini gerektiren eylemlerin niteliklerine göre birinci sınıfa ayrılmaya
engel sayılmamış olmak kuralını koymaktadır. Davacıya ait sicil dosya-
sının incelenmesinden yükselme dereceleri bakımından prensip kararında
öngörülen koşulu yerine getirdiği ve 1978 yılında almış olduğu tevbih
cezasına neden olan eyleminin, birinci sınıfa ayrılmaya engel olacak
nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemin iptaline ka-
rar verildi.BŞ/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA