kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1990 741 1990 796 14/06/1990
 
İÇME SUYU GÜVENCE PARASININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN BELEDİYE ENCÜMENİ
KARARLARINA KARŞI AÇILAN DAVALARIN, ADLİ YARGI YERİNDE GÖRÜLMESİ GEREK
TİĞİ HK.<
İçme suyu güvence parasının artırılmasına ilişkin Belediye Meclisi ka-
rarının iptali istemi ile açılan davayı; uyuşmazlığın görüm ve çözümü-
nün adli yargının görevine girdiği gerekçesiyle görev yönünden redde-
den İdare Mahkemesi kararının düzeltilmesi istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası
nın 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesi kararının dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup
buzlmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından; temyiz iste-
minin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin
temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:81)

BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA