kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1986 37 1985 923 15/01/1986
 
MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT YEŞİL ALANDAKİ TAŞINMAZ ÜZERİNE BELEDİYENİN
İZNİYLE KİRACI OLAN DAVACI TARAFINDAN YAPILAN İŞYERİNİN 2981 SAYILI
YASADAN YARARLANAMAYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık; davacının kiracısı bulunduğu mülkiyeti belediyeye ait olup
imar planında yeşil alanda kalan taşınmaz üzerine belediyenin izniyle
yapılmış olan işyerinin 2981 sayılı Yasadan yararlandırılması istemi-
nin reddi hakkındaki Belediye Başkanlığı işleminin iptali isteğiyle
açılan davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararının bozulması is-
teminden ibarettir.
Temyiz edilen İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mah
keme kararının onanmasına karar verildi.
(MS/YÖ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA