kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1983 8473 1980 6758 20/12/1983
 
KURS SONUNDA MESLEK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN DAVACIYA BU TARİHTEN
SONRA TAM GÜN TAZMİNATININ ÖDENECEĞİ HK. <
Dava, yardımcı hizmetler sınıfında hastabakıcı ünvanlı kadroda eczacı
kalfası olarak çalışan davacının 2162 sayılı yasa uyarınca ödenen mes-
lek tazminatının, yardımcı hizmetler sınıfı için açılan kursta başarı
belgesine hak kazandığı 1.9.1979 tarihi itibariyle değil, sağlık hiz-
metlerinde geçen tüm hizmet süresinin değerlendirilerek ödenmesi iste-
ğinin davalı idarece cevaplandırılmamak suretiyle reddi işleminin ipta
li istemiyle açılmıştır.
2162 Yasa ve uygulama yönetmeliğinde anılan yasa ve yönetmelik hükümle
rinden yararlanmanın ön koşulunun sağlıkla ilgili mesleki eğitim gör-
mek olduğu belirlenmiştir. Dosyanın incelenmesinden davacının bu nite-
liği yardımcı hizmetler sınıfı için açılan kurs sonunda 1.9.1979 tari-
hinde aldığı Eczacı teknisyen yardımcılığı belgesi ile kazanmış olduğu
anlaşılmaktadır.
Hernekadar davacı yardımcı hizmetler sınıfında çalıştığı süre zarfında
sağlıkla ilgili hizmet yaptığını ve tüm hizmet süresinin değerlendirme
de gözönüne alınması gerektiğini iddia etmekte ise de, meslek tazmina-
tı mesleki eğitim gören kişilere verilebileceğinden idarenin davacının
gördüğü kursu mesleki eğitim kabul edip bu kurs sonunda verilen belge-
ye hak kazandığı tarihten itibaren meslek tazminatından yararlandırma-
sı yolundaki işlemde bu yönde mevzuata aykırılık yoktur.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine karar verildi.


RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA