kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 2685 1984 375 15/10/1986
 
TELLALLIK HARCININ ZAMANINDA TAHSİL EDİLMEMESİ HALİNDE ÖDEME EMRİNDEN
ÖNCE YÜKÜMLÜYE İHTARNAME TEBLİĞ EDİLMESİ VE TAHAKKUK İŞLEMLERİNİN OLUŞ
TURULMASI GEREKECEĞİ HK.<
İstem; Tellallık Harcının tahsilini sağlamak amacıyla düzenlenip yüküm
lü kurum adına tebliğ edilen ödeme emrini tasdik eden Vergi Mahkemesi
kararının bozulmasına ilişkindir.
Tellallık Harcı tahakkuku tahsiline bağlı olmakla beraber Dairemizin
yerleşim içtihatlarına göre zamanında tahsil edilmemesi halinde bu ni-
teliğini kaybederek harcın ödenebilir hale gelmesi için ödeme emrinden
önce yükümlüye ihbarname tebliğ edilmesi ve tahakkuk işleminin oluştu-
rulması gerekmektedir.
Dosyanın incelenmesinden; gümrüğe terk edilen veya terkedilmiş sayılan
nakil vasıtalarının açık artırma suretiyle satılması sırasında özel mu
kavele gereğince 71 adet nakil vasıtası alıcılarından Tellaliye Harcı-
nın tahsil edildiği üç alıcının anılan harcı ödememesi üzerine beledi-
yece tahsil edilmeyen harcın ödeme emri ile yükümlü kurumdan istendiği
anlaşılmıştır. Olayda, idarece uyuşmazlık konusu harcın zamanında öden
memesi nedeniyle düzenlenerek yükümlü kuruma tebliğ edilen bir ihbarna
me bulunmamaktadır.
Bu durumda kesinleşmiş bir amme alacağından söz edilemeyeceğinden Tel-
lallık Harcı nedeniyle düzenlenen ödeme emrinin tasdikine yasaya uyar-
lık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, ödeme emri
nin iptaline karar verildi.BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA