kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1989 168 1989 155 07/11/1989
 
İLÇE İLE İLÇE BELEDİYESİNİN ADININ AYNI OLMASININ İDARİ VE BÜROKRATİK
KARŞILIKLARI ÖNLEYECEĞİ HK.(*)<
Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Körfez Beldesi adının Yarımca olarak değiş
tirilmesi hususunda 1580 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine göre
mütalaa verilmesi isteği üzere gereği görüşülüp düşünüldü:
Başkan ...'in "Çok eski tarihlerden 1964 yılına kadar köy ve bu tarih-
ten itibaren de belediye olarak Yarımca adıyla sakinlerine hizmet su-
nan bir beldenin adının hiç bir neden yokken Körfez olarak değiştiril-
mesi uygun olmamıştır. Bu değişiklik resmi işlemlerin yürütülmesi,
ulaştırma ve PTT hizmetlerinin kolaylıkla yapılması, halkın alışık ol-
madığı bir isme uyumunun bireysel ve toplumsal bakımından güç olacağı
gözönünde tutularak Körfez adının Yarımca olarak değiştirilmesinin ge-
rekli olduğu düşüncesiyle aksine verilen karara karşıyım" yolundaki
ayrışık oyuna karşı, Yarımca Belediyesi adı, 4.7.1987 gününde yürürlü-
ğe giren 3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanunla, merkezi Ya-
rımca Belediyesi olmak üzere Körfez İlçesinin kurulmasına ilişkin Yasa
hükmü ile Körfez olarak değiştirilmiştir. Bundan amacın çeşitli yerle-
şim yerlerini birleştirerek ya da içine alarak kurulan İlçeye bu yer-
leşim yerlerinin eski adları dışında yeni bir ad vermek ve ilçe ve Be-
lediye adını birlikte düzenlemek olduğu açıktır. Nitekim gerek Valilik
gerekse İl İdare Kurulu görüşleride İlçe Belediyesi adının İlçe adın-
dan farklı biçimde Yarımca olarak değiştirilmesinin idari ve bürokra-
tik karışıklıklara neden olacağını belirtmektedir.
Bu nedenle, Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Körfez Beldesi adının Yarımca
olarak değiştirilmesinin uygun olmadığı mütalaa kılındı.

(DAN-DER;SAYI:78-79)


(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA