kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 2996 1982 3917 07/11/1984
 
DAVACI KİRACISI BULUNDUĞU YAPININ YERİNE YAPILACAK OLAN YAPININ İMAR
MEVZUATINA AYKIRILIĞINI KANITLAYAMADIĞINDAN, RUHSAT İPTALİ DAVASININ
REDDİ HK. <
Dava, davacının kiracısı bulunduğu yapının yeniden inşaası için veri-
len inşaat ruhsatının iptali istemiyle açılmıştır.
Davacı, dava dilekçesinde, iptalini istediği inşaat ruhsatına konu o-
lan yerdeki yapıda kiracı olarak oturduğunu, ev sahibinin kendisini bu
yerden tahliye ettirmek için bulunduğu girişimlerin olumlu bir sonuç
vermemesi üzerine Belediyeden ruhsat talebinde bulunduğunu, Belediyece
de mimari ve statik plan, proje ve hesaplar hakkında gerrekli araştır-
ma yapılmadan inşaat ruhsatı verildiğini iddia etmekte ise de, dava
dosyasının incelenmesinden, dava konusu inşaat ruhsatının hangi yönler
den imar mevzuatına aykırı olduğu hususuna hiç değinilmediği, bu konu-
da hiç bir neden ve gerekçe gösterilmeksizin soyut bir takım iddialar-
da bulunulduğu, tüm bunların ise söz konusu ruhsatın iptalini gerekti-
recek nedenler olmadığı anlaşıldığından, tesis edilen işlemde mevzuata
aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.

RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA