kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1984 3091 1983 3941 05/11/1984
 
TÜRKİYE KIZILAY KURUMUNA AİT BİNANIN EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLACAĞI
HK. <
Uyuşmazlık, 1980, 1981 ve 1982 yılları için yükümlü Türkiye Kızılay
Derneği adına salınan kusur cezalı bina (Emlak) Vergisinin iptali iste
miyle açılan davayı reddederek tarhiyatı aynen onayan Vergi Mahkemesi
kararının bozulması isteminden oluşmaktadır.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 41.maddesinin 4.bendini değiştiren
10.9.1977 gün ve 2104 sayılı kanunun 1.maddesinde; 11.7.1972 tarihli
ve 1606 sayılı kanunla tanınan muaflık hükümlerinin 1319 sayılı kanu-
nun uygulanmasında saklı tutulduğu belirtilmiş, 1606 sayılı Türkiye
Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun
Bazı Vergilerden Bütün Harç ve Resimlerden muaf Tutulmasına Dair Kanu-
nun 1.maddesinde de, Türkiye Kızılay Kurumunun kendisine düşen vergi
harç ve resim mükellefiyetinin kuruma ait olduğu hallerde bütün vergi-
lerle, harçlardan, resimlerden hisse ve fonlardan muaf olduğu hükme
bağlanmıştır.
Bu durumda, Emlak (bina) Vergisinden anılan Yasal düzenleme ile muaf
sayılan Türkiye Kızılay Kurumuna ait taşınmaz nedeniyle vergi tahakkuk
ettirilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, tarhiya-
tın resen terkinine karar verildi.
RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA