kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 2297 1980 4827 16/05/1984
 
BACAKLARINDA VARİS OLMADIĞI HASTANE RAPORU İLE SAPTANAN DAVACININ PO-
LİS MEMURLUĞU ADAYLIĞINA ATANMASI GEREKTİĞİ HK.<
Davacı polis memuru adaylığına atanmamasına ilişkin işlemin iptalini
istemektedir.
Dosyanın incelenmesinden davacının polislik mesleğine atanmak amacıyla
girdiği yazılı ve sözlü sınavları kazandığı, tam teşekküllü Devlet Has
tanesince verilmiş polis olabileceğine dair rapor ibraz ettiği, ancak
Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca her iki bacakta varis tes-
bit edildiği, davacının kendi müracaatı üzerine Hacettepe Üniversitesi
Hastanesinden "Polis olur" raporu aldığı halde bu raporu da kabul edil
meyerek dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.
Polis Mesleğine Gireceklerde Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetme-
liğin 4.maddesinin (J) bendinde; varisli, varise istidatlı damar teza-
hüratı olanlarla varis ameliyatı geçirenlerin polis olamayacakları hük
me bağlanmıştır.
Dairemizin ara kararı gereğince davalı idare tarafından davacının sevk
edildiği tam teşekküllü Yüksek İhtisas Hastanesince verilmiş Sağlık Ku
rulu Raporundaki "Bacaklarında varis yoktur. Polis olur" teşhisi karşı
sında bacaklarında varis olmadığı saptanan davacının bu sebeple polis
memuru adaylığına atanamayacağı yolundaki tesis edilen dava konusu iş-
lemde yukarıda belirtilen yönetmelik hükmüne uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.


BŞ/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA