kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 1638 1986 2678 09/07/1986
 
YASAL SÜRESİNDEN SONRA FATURA DÜZENLENMESİ HALİNDE HİÇ FATURA VERİLME-
MİŞ VE ALINMAMIŞ KABUL EDİLEREK ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEMEYECEĞİ
HK.<
Uyuşmazlık, bir kısım satış faturalarının 10 günlük yasal süreden son-
ra düzenlenmesi nedeniyle yükümlü şirket adına kesilen 500.000 liralık
özel usulsüzlük cezasından doğmuş olup sözü edilen cezaya karşı Vergi
Mahkemesinde açılan dava ise reddedilmiştir.
213 sayılı Kanunun 2365 sayılı Kanunla değişik 353.maddesinin 1.fıkra-
sında, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası ve müstah
sil makbuzu vermiyen ve almayanlardan herbirine bu vesikalara yazılma-
sı gereken meblağın %3 ü nisbetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği
öngörülmüştür.
Dosyanın incelenmesinden yükümlü şirketin 13,18,19,20-Ocak-1984 tarih-
li nakliye faturaları ile gönderilen pamuklar için 1.2.1984 tarihinde
satış faturası düzenlendiği anlaşıldığından, 213 sayılı Kanunun 231.
maddesinde öngörülen 10 günlük yasal süreden sonra düzenlenen fatura-
lar hiç düzenlenmemiş kabul edilerek kesilen özel usulsüzlük cezasının
aynen tasdiki yolunda verilen mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle mükellef temyiz isteminin kabulü ile Vergi mahke-
mesi kararının bozulmasına, ceza kesme işleminin iptaline karar
verildi.
BŞ/EK 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA