kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1985 1289 1981 3122 16/05/1985
 
DİPLOMASI İPTAL EDİLEN VE BU İŞLEME KARŞI DAVA AÇMAYAN DAVACININ ÖĞRET
MEN OLMA NİTELİĞİNİ KAYBETMESİ NEDENİYLE GÖREVİNE SON VERİLMESİNİN YE-
RİNDE OLDUĞU HK.<
Ortaokul öğretmeni olan davacı görevine son verilmesine ilişkin işle-
min iptalini istemektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden Eğitim Enstitüsünde 1979-1980 öğretim
yılında yapılan yaz ve güz dönemi sınavlarında usulsüzlük yapıldığı
iddiaları üzerine müfettişlerce yapılan inceleme ve soruşturma sırasın
da Türkçe-Kompozisyon dersiyle ilgili olarak bilirkişi incelemeleri
yapıldığı, yapılan değerlendirme sonunda davacının da geçer not alama-
dığının anlaşılması üzerine diplomasının 14.7.1981 günlü onayla iptal
edildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda diploması geçersiz sayılan davacının bu işleme karşı dava
açmadığına göre öğretmen alma niteliğini kaybettiği ihtilafsızdır.
657 sayılı Kanunun 48/b-1.maddesi Hizmet göreceği sınıf için aynı yasa
nın 36 ve 41.maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının
birinden diploma almış olma koşulu yer almıştır.
Açıklanan nedenlerle davacının 657 sayılı Kanunun 48.maddesinin 1.bölü
mündeki şartı taşımadığının anlaşılması üzerine buna dayalı olarak gö-
revine son verilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığından davanın red-
dine karar verildi.
(MS/ZK) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA