kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1983 7580 1982 1048 21/11/1983
 
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA LABORANT OLARAK GÖREV YAPAN VE İNSAN SAĞ-
LIĞINA YÖNELİK HİZMET GÖREN DAVACININ TAM SÜRE ÇALIŞMA TAZMİNATINDAN
YARARLANMASI GEREKTİĞİ HK.<
Eczacılık Fakültesi Mezunu olup; Çalışma Bakanlığı işçi sağlığı ve iş
güvenliği labaratuvarında laborant olarak çalışan davacı 2162 sayılı
Yasanın 3.maddesi gereğince tazminat verilmesi gereğinden bahisle ak-
sine tesis edilen işlemin iptalini ve geçmiş aylara ait tazminatları-
nın tutarı olan 91.177 liranın ödenmesini istemektedir.
2162 sayılı Kanunun 3.maddesinde, birinci maddede belirtilen kurumla-
rın; sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmetleri, sağ-
lıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan
hemşire, ebe, laborantların mesleki yüksek öğrenimi tamamlanmış olanla
ra aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirt-
tiği birinci derecenin son kademesi aylığının %50'sini geçmemek üzere
aylık tazminat verileceği hükmü yer almıştır.
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olup; Çalışma Bakanlığı işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği merkezinde laborant olarak çalışan davacının, sağ
lık hizmetleri sınıfında olması ve insan sağlığına yönelik hizmet gör-
mesi ve anılan maddede yer alan şartları taşıması nedeniyle kendisine
tam süre çalışma tazminatı verilmesi gerekirken verilmemesi yolunda
işlem tesisinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, geçmiş aylara ait
tazminatların hesaplanarak istemi aşmamak üzere kendisine ödenmesine
karar verildi.BŞ/ZK

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA