kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BAŞKANLAR KURULU 1990 20 1990 26 16/11/1990
 
YÜKÜMLÜ ŞİRKETİN AMBALAJ MALZEMESİ OLARAK KULLANDIĞI ÇUVAL BEDELLERİ
İLE NAKLİYE GİDERLERİNİ İMAL ETTİĞİ MALIN MALİYET BEDELİ ÜZERİNDE GÖS-
TERİLİP GÖSTERİLEMEYECEĞİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN DANIŞTAY DÖRDÜN
CÜ DAİRESİNCE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKECEĞİ HK.<
Dava konusu uyuşmazlık, gıda maddesi kapsamına alınan karma yem imali
işi ile uğraşan ve Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinin (B) bendinin
(c) fıkrasına göre dahili tevkifat bildiriminde bulunan yükümlü şirke-
tin ambalaj malzemesi olarak kullandığı ve katma değer vergisi ödeye-
rek satın alıp yine katma değer vergisi ödeyerek sattığı çuval bedelle
ri ile nakliye giderlerini imal ettiği malın maliyet bedeli içerisinde
göstermesinden kaynaklanmış, çuval alış bedeli ile nakliye bedelinin
maliyet bedelinden ayrı olarak ele alınması sonucunda bulunan matrah
üzerinden tarhedilen kaçakçılık cezalı dahili tevkifat dava konusu ya-
pılarak tarhiyatın terkini talebinde bulunulmuştur.
Ortada çözümlenmesi gereken kaçakçılık cezalı dahili tevkifat sorunu
olmasına rağmen sonuç olarak çuval bedelleri ile nakliye giderlerinin
imal edilen malın maliyet bedeli içerisinde gösterilip gösterilemeyece
ği hususu karara bağlanacağından, dosyanın 2575 sayılı Danıştay Kanunu
nun 28.maddesine göre bu uyuşmazlığı çözümlemekle görevli Danıştay Dör
düncü Dairesine gönderilmesine karar verildi. BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA