kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONBİRİNCİ DAİRE 1995 1370 1995 2092 03/05/1995
 
YASAL DAFTERLERİN İŞYERİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ NOTERE TASDİK ETTİRİLME-
MİŞ OLMASI RESEN TAKDİR YOLUYLA TARHİYAT YAPILMASINI GEREKTİRMEDİĞİ
HK.<
Yükümlünün yasal defterlerini işyerinin bulunduğu yerdeki notere tas-
dik ettirmemesi üzerine defterler hiç tasdik edilmemiş kabul edilerek
resen takdir yoluyla Aralık/1989 dönemi için kaçakçılık cezalı katma
değer vergisi salınmıştır. Ankara 4.Vergi Mahkemesi 1993/1166 sayılı
kararıyla, 213 sayılı Kanunun 223 üncü maddesinde defterlerin işyeri-
nin bulunduğu yerdeki noter tarafından tasdik olunmasının öngörüldüğü,
madde hükmü ile çift defter tasdik ettirmenin önlenmesinin amaçlandı-
ğı, ancak böyle bir durumda bu fiilin varlığının ortaya konulması ica-
bettiği, olayda ise bu yönde yapılmış bir tesbit bulunmadığı, 213 sa-
yılı Kanunda, 223.madde ile belirlenen yetkili noterden başka bir no-
terde defter tasdik ettirilmesi halinde hiç tasdik ettirilmemiş sayı-
lacağı yolunda herhangi bir hüküm de bulunmadığı gerekçesiyle cezalı
tarhiyatı terkin etmiştir. Davalı idarece, resen takdir yoluyla yapı-
lan cezalı tarhiyatta yasal isabetsizlik bulunmadığı ileri sürülerek
kararın bozulması istenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen
kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulması-
nı sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine, Ankara 4. Vergi Mahkemesi-
nin 1993/1166 sayılı kararının onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:90) (MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA