kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1983 4259 1980 300 23/12/1983
 
BELEDİYEYE AİT YOL FAZLASI YERİN, ANCAK BELEDİYE HİZMETLERİNİN GÖRÜLE-
BİLMESİ AMACIYLA ÜZERİNDE TESİSLER İNŞA EDİLEBİLECEĞİNDEN, BU YERİN
ÖZEL BİR ŞAHSA HAYİLİK BARAKASI OLARAK AYLIK KİRA KARŞILIĞINDA VERİL-
MESİNDE İSABET OLMADIĞI HK.<
Dava, belediyeye ait yol fazlası yerin ... adlı kişiye aylık kira kar-
şılığında baraka yeri olarak verilmesine ilişkin belediye encümeni ka-
rarının davanın özeti bölümünde belirtilen nedenle iptali isteğiyle
açılmıştır.
Tip Yönetmeliğinin 1. 11.maddesinde, belediyeye ait yerler üzerinde
(otobüs durağı, büfe, W.C., Trafo ve benzeri gibi) belediye hizmetle-
rinin görülebilmesi için lüzumlu tesislerin inşasına ancak belediyece
mahzur görülmeyen hal ve şekillerde ve o yerin karakterini muhafaza
etmek şartiyle izin verilebileceği öngörülmüştür.
Bu madde uyarınca, belediyeye ait yol fazlası yerin, ancak belediye
hizmetlerinin görülebilmesi amacıyla üzerinde tesisler inşa edilebile-
ceğinden buranın bayilik barakası yeri olarak ... adlı kişiye aylık
kira karşılığında verilmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenle dava konusu belediye encümeni kararının iptaline ka-
rar verildi.
(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA