kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 921 1984 4994 19/03/1986
 
VERGİ DAİRESİNDE KAYDI BULUNAN MÜKELLEFİN BEYANNAMESİNİN GEÇ VERİLME
SEBEBİNİ BELGELEMESİ HALİNDE VERGİ KAÇIRMA KASDINDAN SÖZ EDİLEMİYECE-
Ğİ HK.<
Uyuşmazlık; Mükellef adına 1978 takvim yılı için kesilen kaçakcılık
cezasını, 213 sayılı Kanunun 344.maddesinde belirtilen matrahın bulun-
ması ceza kesmede kasdın varlığını göstermekteyse de; zirai gelir mü-
kellefi olarak Vergi Dairesi Müdürlüğünde kayıtlı bulunması ve 4.5.979
tarihinde beyannamesi ile birlikte babasının hastalığı sebebiyle refa-
kat ettiğini belirten Hayat Hastanesinden aldığı raporu ekleyerek be-
yannamenin süresinde verilemediğinin sebebini belgelemesi karşısında
olayda vergi kaçırma kasdın mevcudiyetinden bahsedilemiyeceği, kaldı-
ki; çay yaprağı alımını gerçekleştiren çay fabrikalarının üreticileri
liste halinde bildirdiklerinden elde edilen zirai gelirin Vergi Daire-
si Müdürlüğünün ıttılaı dışında bırakılmasınında sözkonusu olamıyacağı
gerekçesi ile kusur cezasına tahvil eden İtiraz Komisyonu kararının
bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İti
raz Komisyonu kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup davada ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozul-
masını sağlayacak durumda bulunmadığından davanın reddine karar ve-
rildi.


(MS/EK)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA