kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1975 283 1975 244 16/05/1975
 
YABANCI BAYRAKLI OLARAK YURDUMUZA GELEN GEMİLERLE BOĞAZLARDAN TRANSİT
GEÇEN GEMİLERİN ACENTELİK, KOMİSYONCULUK VE DENİZ TELLALLIĞI ÜCRETLERİ
NE AİT ASGARİ ÜCRET TARİFELERİNİN, 4770 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE DAYANI
LARAK ULAŞTIRMA BAKANLIĞINCA SAPTANABİLECEĞİ HK. (*)<
4770 sayılı Kanunun 1.maddesiyle, ulaştırma işlerini tanzim yetkisi U-
laştırma Bakanlığına verilmiş bulunduğundan, bu gibi hizmetler karşılı
ğında alınacak ücretlere ait tarifeleri düzenleme yetkisinin de Bakan-
lığa ait olduğunu kabul etmek zorunludur.
Diğer taraftan, yabancı bayrağı taşıyan gemilerin acentelik, komisyon-
culuk ve deniz tellallığı gibi hizmetler karşılığı ödeyecekleri ücret-
ler döviz olarak tahsil edilmekte olduğundan, Devletin Türk parasının
kıymetinin korunması yönünden de bu konuya müdahale yetkisine sahip ol
duğundan şüphe edilemez.
Bu itibarla, yabancı bayraklı olarak yurdumuza tarifeli veya arızi ge-
len gemilerle boğazlardan transit geçen gemilerin acentelik, komisyon-
culuk ve deniz tellallığı ücretlerine ait asgari ücret tarifelerinin,
4770 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak Ulaştırma Bakanlığınca tayin
ve tesbit edilebileceğine karar verildi.
Genel Kuruldan geçmemiştir.
(DAN-DER, SAYI: 20-21) RD/ÖB
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA