kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1999 107 1998 3878 28/01/1999
 
MUHTELİF VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE
KANUNİ TEMSİLCİ OLMAYAN % 93 HİSSELİ ORTAĞIN MAAŞI ÜZERİNE HACİZ UYGU-
LANAMAYACAĞI HK.<
% 95 hisseli ortağı olduğu Helsaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ö-
denmeyen muhtelif vergi borçlarının tahsili için davacının maaşı üze-
rine haciz uygulanmıştır. ... Vergi Mahkemesi ... gün ve 1998/137 sa-
yılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden, davacının yönetim kurulu ü-
yesi ve kanuni temsilci olmadığı, bu durumun İdarecede kabul edildiği-
nin anlaşıldığı, ayrıca takibe konu borcun öncelikle şirket temsilci-
lerinin mal varlığından tahsili yoluna gidilmeden, şirket ortağı olan
davacı adına uygulanan haciz işleminde isabet görülmediği gerekçesiyle
haciz işleminin iptaline karar vermiştir. Davalı İdare, davacı hakkın-
da uygulanan haciz işleminde usul ve yasalara aykırılık olmadığını i-
leri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen
kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulması-
nı sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine karar verildi. (MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA