kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1991 1536 1990 1760 07/10/1991
 
BİR ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR DERSİN ÖN KOŞULU KALDIRILARAK, ÜÇÜNCÜ SINIFI
İLK KEZ OKUYANLARA BİR ÜST SINIFA DEVAM OLANAĞI TANINMASINDAN, BU DERS
TEN BAŞARISIZ OLAN DİĞER ÖĞRENCİLERİN DE YARARLANMASI GEREKECEĞİ HK.<
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi olan ve ders tekra
rı sonunda 3.sınıf derslerinin Protez dersi dışında tümünden başarılı
bulunan davacının bu dersten ders tekrarı olanağı tanınmasına karşın
4.sınıfa devam hakkı tanınmamasına ilişkin işlemi 3.sınıfı ilk kez oku
yanlardan yalnız protez dersinden başarısız olanlar için dersin ön ko-
şulu kaldırılarak bir üst sınıfa devam olanağı tanındığından, bu ola-
naktan davacının yararlandırılmamasında eşitlik kurallarına uyarlık
görülmediği gerekçesiyle iptal eden, İdare Mahkemesi kararının bozulma
sı istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası
nın 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesi kararının dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup,
bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından, temyiz iste
minin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:84-85) BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA