kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1995 1264 1994 5059 17/05/1995
 
ANAYOL VE CADDE ÜZERİNDE İLAN VE REKLAM PANOSU ASAN YÜKÜMLÜNÜN İLAN VE
REKLAM ASTIĞI YER, 3030 SAYILI KANUNUN 18-E MADDESİNDE SAYILAN YERLER-
DEN OLMADIĞI GİBİ, BELEDİYECE TAHSİS EDİLMİŞ BİR İLAN PANOSU OLMADIĞIN
DAN VE AŞMA VE BAKIM HİZMETİ DE YAPILMAMIŞ OLDUĞUNDAN İLAN ASMA TAHSİS
ÜCRETİ İTENEMEYECEĞİ HK.<
Restoran işletmeciliği yapan yükümlünün Çubuklu Paşabahçe yolu tretua-
rında, körfez caddesi tretuarında ve koru duvarında bez ilan astığının
7.12.1992 tarihli yoklama fişi ile tesbiti üzerine adına salınan ilan
asma tahsis ücretine karşı açılan davayı; yükümlü şirketin asmış oldu-
ğu tabelaların asıldığı yerlerin, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri-
nin Yönetimi Hakkındaki Kanunun 18/e maddesinde sayılan elektrik direk
leri, büfeler ile tercihli yollardaki bariyerlerden olmadığı gerekçe-
siyle kabul eden ve ilan asma tahsis ücretini terkin eden İstanbul 4.
Vergi Mahkemesinin 9.5.1994 gün ve 1994/1012 sayılı kararının bozulma-
sı istenilmektedir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisi bulunmadığı gibi, belediyece tahsis edilmiş bir ilan panosu
bulunmaması, asma ve bakım hizmeti de yapılmamış olması karşısında as-
ma tahsisi ücreti istenmesinde yasal isabet bulunmadığından temyiz is-
teminin reddine, anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:91)
BŞ/NÇ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA