kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1985 1816 1985 2328 07/11/1985
 
TABANCASININ TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU PATLADIĞI VE ÖLÜME
YOL AÇTIĞI GEREKÇESİYLE YARGILAMA SONUNDA CEZALANDIRILAN POLİS MEMURU-
NA, MESKUN MAHALDE SEBEBSİZ SİLAH ATTIĞI İLERİ SÜRÜLEREK MESLEKTEN ÇI-
KARMA CEZASI VERİLEMEYECEĞİ HK.<
Polis memuru olan davacının, tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle ö-
lüme sebebiyet vermekten mahkum olması üzerine, bu eylemi nedeniyle
Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8.maddesinin 23.bendinde belirtilen
"meskun mahalde sebepsiz silah atmak" disiplin suçunu işlediği sabit
görülerek meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yük-
sek Disiplin Kurulu işlemini açılan dava sonucunda, davacının tedbir-
sizliği ve dikkatsizliği sonucunda silahının patladığı sonucuna varıl-
dığı, dava konusu işleme neden olan öldürme olayından dolayı davacının
yargılanması sonucunda kasıt unsurunun bulunmadığı, tabancasının ted-
birsizlik ve dikkatsizlik sonucu patladığı ve ölüme sebebiyet verdiği
gerekçesiyle cezalandırıldığının anlaşıldığı, bu durumda meslekten çı-
karma cezası verilmesinde isabet olmadığı gerekçesiyle iptal eden İda-
re Mahkemesi kararının temyizen incelenmesi ve bozulması istemidir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde yer alan se-
beplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın o-
nanmasına karar verildi.(MS/MÜ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA