kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1991 560 1990 1246 19/03/1991
 
BELEDİYE İŞÇİ KADROSUNDA GÖREV YAPMANIN, ŞÖFÖR ESNAFI OLARAK ESNAF VE
KÜÇÜK SANATKARLAR DERNEĞİNE YAZILMAYA ENGEL OLDUĞU VE BU KİŞİLERE DOL-
MUŞ İZNİ VERİLEMEYECEĞİ HK.<
Belediyede işçi kadrosunda görev yapan davacıya verilen dolmuş izninin
iptaline ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı, 507 sayılı Es
naf ve Küçük Sanatkarlar Yasasının 2.maddesinde kimlerin bu yasaya bağ
lı olacaklarının belirtildiği, dosyanın incelenmesinden davacının ayrı
ca Belediyenin işçi kadrosunda çalıştığının anlaşıldığı, bu nedenle
söz konusu yasanın 2.maddesine göre şöfor esnafı olarak Esnaf ve Küçük
Sanatkarlar derneğine yazılmasının mümkün olamıyacağı nedeniyle kendi-
sine dolmuş izni verilmeyeceğinden, dava konusu işlemde hukuka aykırı-
lık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden İdare Mahkemesi kararının temyi-
zen incelenerek bozulması istenmektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası
nın 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesi kararının dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup,
bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından, temyiz iste
minin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER, SAYI:82-83) BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA