kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
 
27.10.1995 GÜNLÜ, 4125 SAYILI "SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN
KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE SİYASİ PARTİLER KANUNU VE MİLLETVEKİLİ
SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN,
A- 3.MADDESİYLE, 298 SAYILI YASA'NIN 34.MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİ-
ĞİN ANAYASA'YA AYKIRI OLMADIĞINA VE İPTAL İSTEMİNİN REDDİNE, ... İLE
...'ÜN KARŞIOYLARI VE OYÇOKLUĞUYLA,
B- 8.MADDESİYLE, 2839 SAYILI YASA'NIN 3.MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİ-
ĞİN "... BUNUN 100'Ü ÜLKE SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ OLARAK SEÇİLİR.
ÜLKE SEÇİM ÇEVRESİNDEN SEÇİLEN MİLLETCEKİLLERİ, HER PARTİ BAKIMINDAN
HER İL İÇİN BİRDEN FAZLA OLMAMAK KAYDIYLA, PARTİLERİN YETKİLİ KURULLA-
RI KARARIYLA BELİRLİ İLLER İLE İLİŞKİLENDİRİLİR" BÖLÜMÜNÜN ANAYASA'YA
AYKIRI OLDUĞUNA VE İPTALİNE,
D- 12.MADDESİYLE, 2839 SAYILI YASA'NIN 21.MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI-
NIN BİRİNCİ TÜMCESİNİN "... ÖN SEÇİM GÜNÜNDEN BİR GÜN ÖNCE SAAT 17.00
YE KADAR ..." BÖLÜMÜNÜN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNA VE İPTALİNE,
E- 13.MADDESİYLE, DEĞİŞTİRİLEN 2839 SAYILI YASA'NIN 26.MADDESİNİN,
1- (B) BENDİNİN SONUNDAKİ "... SİYASİ PARTİLERİN ÜLKE SEÇİM ÇEVRESİ
MİLLETCEKİLLERİ ADAY LİSTELERİNE OY PUSULASINDA YER VERİLMEZ." TEMCE-
SİNİN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNA VE İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
F- 16.MADDESİYLE, DEĞİŞTİRİLEN 2839 SAYILI YASA'NIN 34.MADDESİNİN İKİN
Cİ FIKRASININ ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNA VE İPTALİNE,
G- 17.MADDESİYLE, 2839 SAYILI YASA'YA 34.MADDEDEN SONRA GELMEK ÜZERE
EKLENEN 34/A MADDESİNİN,
2- SON FIKRASININ ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNA VE İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE
I- 21.MADDESİNİN,
1- (A) BENDİNDE YER ALAN 2839 SAYILI YASA'NIN "... 27.MADDESİNİN DÖR-
DÜNCÜ FIKRASININ SON CÜMLESİ, ..." SÖZCÜKLERİNİN ANAYASA'YA AYKIRI OL-
DUĞUNA VE İPTALİNE,
İ- GEÇİCİ 2.MADDESİNİN,
1- BİRİNCİ FIKRASINDAKİ "MUKİM ..." SÖZCÜĞÜNÜN ANAYASA'YA AYKIRI OLDU-
ĞUNA VE İPTALİNE,
J- GEÇİCİ 4.MADDESİNİN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNA VE İPTALİNE,
K- GEÇİCİ 5.MADDESİNİN İKİNCİ TÜMCESİNDEKİ "... SİYASİ PARTİ TEŞKİLAT
BİNALARININ ÖNLERİ VE ..." SÖZCÜKLERİNİN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞUNA VE
İPTALİ HK.<

(21 KASIM 1995 GÜN VE 22470 SAYILI RG'DE YAYIMLANMIŞTIR.)
(MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA