kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
 
3.12.1992 GÜNLÜ, 3855 SAYILI "5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN 68.
MADDESİ İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİNİN ÖDENEK, YOLLUK VE
EMEKLİLİKLERİNE DAİR 26.10.1990 TARİH VE 3671 SAYILI KANUNUN BAZI MAD-
DELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN,
A- 4., 3., 7.MADDELERİYLE DEĞİŞİK 26.10.1990 GÜNLÜ, 3671 SAYILI YASA-
NIN 4, 5 VE GEÇİCİ 3.MADDESİNİN BAŞVURAN MAHKEMENİN BAKMAKTA OLDUĞU
DAVADA UYGULAYACAĞI KURAL OLMADIĞINDAN ANAYASA'NIN 152.MADDESİNİN İ-
KİNCİ FIKRASI İLE 2949 SAYILI YASANIN 28.MADDESİ GEREĞİNCE BU MADDELE-
RE YÖNELİK İTİRAZIN MAHKEMENİN YETKİSİZLİĞİ NEDENİYLE REDDİNE,
B- 2.MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 3671 SAYILI YASANIN 2.MADDESİNİN ,
A- BİRİNCİ FIKRASININ,
AA- BİRİNCİ TÜMCESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU VE İPTALİ
BB- İKİNCİ TÜMCESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞINA VE İPTALİ İSTEMİNİN
REDDİNE,
B- İKİNCİ FIKRASININ,
AA- BİRİNCİ TÜMCESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNA VE İPTALİNE,
BB-İKİNCİ TÜMCESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞINA VE İPTAL İSTEMİNİN
REDDİNE,
C- ÜÇÜNCÜ FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNA VE İPTALİNE
D- DÖRDÜNCÜ FIKRASININ ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞINA İPTAL İSTEMİNİN
REDDİNE,
E- BEŞİNCİ FIKRASININ ANAYASA'YA AYKIRI OLMADIĞINA İPTAL İSTEMİNİN
REDDİNE,
C- 3.MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 3671 SAYILI YASANIN 3.MADDESİNİN ANAYASA-
YA AYKIRI OLMADIĞINA VE İPTAL İSTEMİNİN REDDİNE,
D- 6.MADDESİNİN,
A- BİRİNCİ TÜMCESİNİN ANAYASA'YA AYKIRI OLMADIĞINA VE İPTAL İSTEMİNİN
REDDİNE,
B- İKİNCİ TÜMCESİNİN 3671 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 4. VE GEÇİCİ 5.MADDE-
LERİ YÖNÜNDEN ANAYASA AYKIRI OLDUĞUNA VE İPTALİNE,
E- 7.MADDESİYLE DEĞİŞTİRİLEN 3671 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 2.MADDESİNİN,
A- SÖZ KONUSU YASANIN 2.MADDESİ YÖNÜNDEN ANAYASA AYKIRI OLDUĞUNA VE
İPTALİNE,
B- 5.MADDESİ YÖNÜNDEN İSE BAŞVURAN MAHKEMENİN BAKMAKTA OLDUĞU DAVAYA
UYGULAYACAĞI KURAL OLMADIĞINDAN ANAYASANIN 152.MADDESİNİN İKİNCİ FIK-
RASI İLE 2949 SAYILI YASANIN 28.MADDESİ GEREĞİNCE BU MADDEYE YÖNELİK
İTİRAZIN MAHKEMENİN YETKİSİZLİĞİ NEDENİYLE REDDİNE,
F- GEÇİCİ 1.MADDESİNİN, ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞINA VE İPTAL İSTEMİNİN
REDDİNE,
G- 2.MADDESİYLE DEĞİŞİK 3671 SAYILI YASANIN 2.MADDESİNİN BİRİNCİ FIK-
RASININ İKİNCİ TÜMCESİYLE DÖRDÜNCÜ FIKRASININ İPTAL KARARI NEDENİYLE
UYGULAMA OLANAĞI KALMADIĞINDAN 2949 SAYILI YASANIN 29.MADDESİ UYARINCA
OYBİRLİĞİYLE İPTALİ HK.<

(1.10.1997 GÜNLÜ VE 23127 SAYILI RG'DE YAYIMLANMIŞTIR.)

YT: 1.10.1997

(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA