kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 4667 1982 1824 30/12/1982
 
DANIŞTAY KARARININ TEMYİZEN İNCELENEMEYECEĞİ HK.<
... tarafından Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın tavzihi is-
teminin reddine ilişkin Danıştay Mürettep Dairesinin kararının temyiz
yoluyla bozulması istemiyle yapılan başvuruya ait dosya incelendi:
Danıştay Dava Daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Ku-
rulları tarafından verilen kararlara karşı kanun yolları 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununun 53 ve 54.maddelerinde öngörülmüş olup,
bunlar arasında temyiz yolu mevcut değildir.
Bu nedenle tavzih isteminin reddi hakkındaki Danıştay ve Mürettep Dai-
re kararının temyiz yoluyla bozulması yolundaki istemin reddine karar
verildi.BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA