kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1982 449 1982 350 24/12/1982
 
DAVADA VATANDAŞLIK SIFATININ ÖTESİNDE KİŞİSEL MENFAATİNİ ORTAYA KOYA-
MAYAN DAVACININ, DAVA KONUSU KARARLA MENFAAT İLGİSİNİN BULUNMADIĞI HK<
Dava, Bankaların kabul edecekleri mevduata ve açacakları kredilere uy-
gulayacakları faiz oranlarına ilişkin olarak çıkarılan 29.5.1980 gün
ve 8/909 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali isteğiyle açılmıştır.
Gerek davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 521 sayılı Danıştay
Kanununa gerekse 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, ida-
ri işlemler hakkında menfaati ihlal edilenler iptal davası açabilirler
Bu durumda, menfaat ihlalinin objektif bir dava türü olan iptal dava-
larının esasının görülebilmesi için gerekli bir ön koşul olduğu
açıktır. İhlal edilen menfaatin ise, kişisel olması gerekmektedir.
Mevcut yasal düzenlemeye göre, vatandaşlara, her idari işlem aleyhine
salt vatandaş olma sıfatıyla iptal davası açabilme hakkı tanımamıştır.
Dava konusu uyuşmazlıkta ise, davacı bu davada vatandaşlık sıfatının
ötesinde kişisel menfaatini açıkça ortaya koyamamaktadır.
Bu nedenlerle davacının dava konusu kararla menfaat ilgisi bulunmadı-
ğından davanın ehliyeti yönünden reddine karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:50-51) MS/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA