kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 4276 1979 1128 16/12/1982
 
TAKDİRİ KIYMET KOMİSYONU BAŞKANI İÇİN TAKDİR EDİLEN ÜCRETİN MEVZUATA
UYGUN OLDUĞU HK.<
Dava, davacının, Karayolları Genel Mudürlüğünce Samsun-Kavak-Asarcık
karayolunun yapımı amacıyla yapılan kamulaştırmalarda Kıymet Takdir
Komisyonu Başkanı olarak yapmış olduğu görev karşılığı takdir edilen
ücrete ilişkin işlemin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle
iptali istemiyle açılmıştır.
6830 sayılı Yasanın 29.maddesinde Kıymet Takdir Komisyonu Başkanı ve
Üyelerine kıymet takdir edilen her taşınmaz başına kamulaştırmayı ya-
pan idare tarafından takdir edilecek ücretin ödeneceği kurala bağlan-
mıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden ücret takdiri yapılırken davalı idare-
ce arazinin topografik durumu ve diğer özelliklerin dikkate alındığı,
takdir edilen ücretleride yasalar da öngörülen gelir ve mali denge ver
gisi ile damga pulu kesintilerinin yapıldığı, ücret takdirinde mevzua-
ta aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.
Öte yandan davacı 2 ay çalışıldığı halde 15 günlük ücret takdir edildi
ğini öne sürüyorsa da, savunmaya ekli bordroda 15 gün çalışıldığının
anlaşıldığı davacının da 2 ay fiilen çalıştığını kanıtlayamadığı nede-
niyle bu savıda yerinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.


BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA