kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1992 3101 1992 1458 30/11/1992
 
İLÇE MERKEZİ BELEDİYE BAŞKANININ, BİR KASABANIN İLÇEDEN AYRILARAK BAŞ-
KA BİR İLÇEYE BAĞLANMASINA İLİŞKİN KARARNAMENİN İPTALİ İSTEĞİ İLE DAVA
AÇMA EHLİYETİ BULUNMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık, Aydıntepe ilçesine bağlı Arpalı kasabasının buradan ayrı-
larak Bayburt Merkez ilçesine bağlanmasına ilişkin ortak kararnamenin
iptali istemidir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 14.maddesi uyarınca dava
dosyası incelendi.
2577 sayılı Yasanın 2.maddesinde idari davaların, idari işlem ve ey-
lemler sonucu yararları zedelenenler tarafından açılacağı belirtilmiş-
tir.
1580 sayılı BelediyeYasasının 98, 99 ve 100.maddelerinde, belediye
başkanlarının, belediyenin en büyük amiri ve temsilcisi olarak sayılan
görevlerinin, belediye idaresi ve belde halkına ilişkin olduğu, belde-
si dışında, aynı ilçeye bağlı diğer idari birimlerle veya durumlarla
ilgili bir görev ve yetkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, ilçeye bağlı bir kasabanın buradan ayrılarak, başka bir
ilçeye bağlanmasında, Aydıntepe ilçe belediyesinin yararının zedelen-
diği söylenemeyeceğinden davacının belediye başkanı olarak anılan ka-
rarnameye karşı dava açma ehliyeti bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 15.mad-
desinin 1/b fıkrası uyarınca davanın ehliyet yönünden reddine karar
verildi.

(DAN-DER, SAYI:87)


(MT/SE)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA