kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 266 1992 3987 20/01/1994
 
DERNEĞİN, ÖĞRENCİLERİN OKULA GİDİŞ-GELİŞLERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA KİRA-
LADIĞI TAŞITLARLA YAPILAN SERVİS İŞİNİN, DERNEKLERE AİT İKTİSADİ İŞ-
LETME OLARAK DEĞERLENDİRİLİP VERGİLENDİRİLEMEYECEĞİ HK.<
Beşiktaş Atatürk Lisesi ve Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencile-
rini Koruma Derneğinin, öğrencilerin okula geliş gidişlerini sağlamak
amacıyla kiraladığı taşıtlarla yapılan servis işinden dolayı kurumlar
vergisi beyannamesi vermediği ileri sürülerek 1986 yılı için takdir
komisyonu kararı uyarınca kurumlar vergisi salınmış, kaçakçılık cezası
kesilmiştir. İstanbul 3.Vergi Mahkemesi 23.6.1992 gün ve 1992/1385 sa-
yılı kararıyla, dernek tarafından yapılan taşıma işinden dolayı, öğ-
rencilerden toplanan ücretler ile, kiralanan otobüslerin sahiplerine
fatura karşılığı kira bedellerinin ödendiği, artan gelirin ise, yine
derneğin diğer gelirleriyle birlikte, Okul Aile Birliği yönetmeliğinin
kapsadığı amaçlar doğrultusunda, korunmaya muhtaç öğrencilere sosyal
yardımda bulunmak, okul ihtiyaçlarını gidermek, öğrencilerin her türlü
eğitim öğrenim kültür ve spor faaliyetleri için gerekli araç ve gereç-
leri sağlamak, okulun bakım ve onarım işlerini yapmak gayeleriyle kul-
lanıldığı, ortada ticari olarak nitelendirilebilecek kar amaclı bir
faaliyet bulunmadığı, bu durumda davacı derneğin yaptığı okul öğrenci-
lerini taşıma işinin 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1.maddesi-
nin D bendinde belirtilen anlamda dernek ve vakıflara ait iktisadi iş-
letme olarak nitelendirilemeyeceği gerekçesiyle vergi ve cezayı kal-
dırmıştır. Davalı idare, dernek tarafından işletilen otobüsün ticari
işletme niteliğinde olduğunu,derneğe bağlı olarak devamlılık arzetti-
ğini, dolayısıyla gelirlerinin vergi dışı tutulamayacağını ileri sür-
mekte ve kararın bozulmasını istemektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kara-
rın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını
sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:90)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA