kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1983 2220 1982 2485 06/04/1983
 
KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH BOŞALTMAK SUÇUNDAN YAPILAN ADLİ TAKİ-
BAT SONUNDA CEZA MAHKEMESİNCE 2 AY 10 GÜN HAPSİNE KARAR VERİLEN DAVACI
NIN, MESLEKTEN İHRAÇ CEZASI İLE CEZALANDIRILACAĞI HK.<
Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olan davacı, meslekten ihraç
cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek
Disiplin Kurulu kararının iptalini istemektedir.
Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün meslekten çıkarma cezasını gerekti-
ren işlem, tutum ve davranışları gösteren 8.maddesinin 23.fıkrasında
"mezkun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği ve-
ya oturabileceği yerlerde hiçbir neden yokken silah atmak" fiili yer
almıştır.
Dava ve soruşturma dosyasının incelenmesinden davacının Emniyet Müdür-
lüğü 23.şube Müdürlüğünde Polis memuru olarak görevli bulunduğu, sıra-
da 21.5.1980 tarihinde 08.00-20.00 saatleri arasında eski bir senatö-
rün ikametgahında koruma görevlisi olmasına rağmen bu görevine 08.15
de geldiği ve Polis Memuru arkadaşından nöbeti teslim aldığı esnada,
görevine geç gelmesinden dolayı birbirleriyle münakaşa edip darp ettik
leri ve davacının resmi tabancasıyla bir el ateş ettiği tanık beyanla-
rı ile sabit olduğu ve adıgeçenin kavgada korkutmak maksadıyla silah
boşalmmak suçundan yapılan adli takibat sonunda Asliye Ceza Mahkemesin
ce 2 ay 10 gün hapsine karar verildiği anlaşıldığından adıgeçenin yuka
rıda anılan madde hükmü uyarınca meslekten ihraç cezası ile tecziyesin
de mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun davanın reddine karar
verildi.
RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA