kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BAŞKANLAR KURULU 1990 16 1990 10 17/09/1990
 
VERGİ, SİGORTACILIK, BANKACILIK VE FİNANS KONULARINDA HUKUK DANIŞMAN-
LIĞI YAPMAK ÜZERE KURULMUŞ BULUNAN YABANCI ŞİRKETİN KURULUŞ İZNİNİN
İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİNCE ÇÖZÜMLENME-
Sİ GEREKTİĞİ HK.<
Davanın, vergi, sigortacılık, bankacılık finans konularında hukuk da-
nışmanlığı yapmak üzere kurulmuş bulunan Whide and Case Müşavirlik Li-
mited Şirketinin kuruluş izninin Türk Ticaret Kanununun 271. ve Avukat
lık Kanununun 35.maddelerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptali iste
miyle açıldığı, uyuşmazlığın çözümünde esas alınacak mevzuatlardan bi-
ri Avukatlık Kanunu olmasına rağmen sonuç olarak şirketin kuruluş izni
nin hukuka uygun olup olmadığı konusu inceleneceğinden dosyanın, 2575
sayılı Danıştay Kanununun 34/b maddesi uyarınca bu uyuşmazlığı çözümle
mekle görevli Onuncu Daireye gönderilmesine karar verildi.BŞ/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA