kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 1929 1986 546 08/10/1986
 
PİŞMANLIKLA BEYAN EDİLEN MATRAHA BİR VERGİ İSABET ETMEMESİNİN RE'SEN
TAKDİRİ GEREKTİRMEYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık, Davacı adına, pişmanlık dilekçesiyle verdiği beyannamede
bildirdiği ticari kazançtan yasal indirimler düşüldükten sonra vergi
matrahı kalmaması nedeniyle 1981 takvim yılı için re'sen salınan gelir
mali denge vergileri ile kesilen ağır kusur cezasına karşı açılan dava
yı; resen takdir için Kanunda yazılı diğer sebepler mevcut olmadıkça;
yalnızca pişmanlıkla verilen beyannamede vergi matrahı kalmadığı gerek
çesine dayanılarak gelir vergisi matrahının re'sen takdirinde isabet
olmadığı gerekçesiyle kabul ederek tarhiyatı terkin eden Vergi Mahke-
mesi kararının bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.


BŞ/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA