kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1965 242 1965 205 29/06/1965
 
CEZA VE ISLAH EVLERİ DIŞINDA ÇALIŞTIRILAN MAHKUMLARIN SİGORTALI İŞÇİ
SAYILAMAYACAKLARI HK. (*)<
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2. maddesinde, bir hizmet akdi-
ne dayanarak, bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanların si-
gortalı sayılacakları hükme bağlanmıştır. Tamamen sosyal ve terbiyevi
maksatlarla Ceza Evleri Müdürlükleri tarafından çalıştırılan mahkumla-
rın kendi serbest iradeleri ile bir hizmet akdi yapmaları mümkün bulun
madığına göre, mezkur Kanunun 3. maddesinin (1).bendindeki yalnız ceza
ve islah evleri içindeki atelyelerde çalıştırılan mahkumların sigorta-
lı sayılamayacakları hakkındaki hükme istinaden, atelye dışında çalış-
şan mahkumların sigortalı sayılacakları yolunda bir sonuca varmak da
isabetli olmaz. Zira yukarıda belirtildiği gibi mahkumların sigortalı
sayılmaları esasen mümkün bulunmadığı cihetle, bunların ceza evleri
dışında çalışanları için ayrı bir istisna hükmüne esasen lüzum yoktur.
Bu hüküm ceza ve ıslah evleri içindeki atelyelerde çalışan mahkum ol-
mayan kimselerin, mahkumlardan farklı olarak, sigortalı sayılmaları
gerektiğini belirtmek amacıyle vazedilmiştir.
Umumi Heyet'in 30.9.1965 gün E: 1965/213, K: 1965/227 sayılı kararıyla
onanmıştır.
RD/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA