kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 4308 1978 429 20/12/1982
 
KOMŞU BİNA MALİKİNİN MUVAFAKİYETİ İLE BALKONUN KOMŞU SINIRA KADAR UZA-
TILMASININ İMAR YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMASI NEDENİYLE YIKTIRILMAMASINDA
İSABETSİZLİK OLMADIĞI HK. <
Dava, Aydın taşınmaz üzerinde bulunan yapının balkon çıkmalarının yık-
tırılması için yapılan başvuruyu reddeden Belediye Encümeni kararının
davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali istemiyle açılmış
tır.
Aydın İmar Yönetmeliğinin 3.20 maddesinde bitişik nizama tabi yerler-
de, iki taraftaki ilgililerin muvafakatı halinde ve belediyece mahzur
görülmediği takdirde çıkmaların nyan komşu hududuna kadar yaklaştırıl-
malarına izin verilebileceği belirtilmiştir.
Olayda da davacıların paydaşı bulunduğu parselin eski maliki olan baba
ları 30.6.1971 tarihinde daha üzerinde davacılar kat irtifakı tesis et
tiği yapıya başlamadan önce o sırada bitişikteki 6 sayılı parselin ma-
liki olan Gülsüm Bilici'den balkonlarını parsel sınırına kadar yaklaş-
tırmak için izin istediği Gülsüm Bilici'nin de ilerde aynı hakkın ken-
disine de tanınması koşuluyla muvafakat ettiği ve Mustafa Köse'nin ya-
pının balkonlarına bitişikteki 6 sayılı parselin sınırına kadar yaklaş
tırdığı, daha sonra Gülsüm Bilici'nin torunu ve 6 sayılı parselin şim-
diki sahibi olan Ayşe Şükran Kasaroğlu'nun 25.3.1976 tarihinde Mustafa
Köse'den yeniden muvafakat alarak kendi balkonlarını davacıların par-
sel sınırına kadar yaklaştırdığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda belediyece karşılıklı muvafakata dayanan balkon çıkmaları-
nın yıktırılması yolunda bir karar alınmamasında mevzuata aykırılık bu
lunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dayanaktan yoksun davanın reddine karar verildi.RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA