kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 133 1986 136 20/01/1986
 
ISRAR KARARLARININ İLGİLİ TARAFINDAN TEMYİZİ HALİNDE DAVANIN KONUSUNA
GÖRE DANIŞTAY İDARİ VEYA VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULUNCA İNCELE-
NEBİLECEĞİ VE MAHKEME KARARININ ISRAR KARARI OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA
KARAR VERME YETKİSİNİNDE ANILAN KURULLARA AİT OLDUĞU HK.<
... tarafından, Vergi Dairesi Müdürlüğüne karşı, Vergi Mahkemesince ve
rilen ... sayılı kararın bozulması istemiyle verilen dilekçe üzerine
açılan dosya incelendi:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 4.fıkrasın-
da, temyiz incelemesi sonucunda Danıştay'ca kararı bozulan mahkemenin,
bozmaya uymayarak eski kararında ısrar edebileceği, ısrar kararının
ilgili tarafından temyizi halinde davanın, konusuna göre Danıştay İda-
ri veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca inceleneceği hükme bağlan
dığından temyiz edilen mahkeme kararının ısrar kararı niteliğinde olup
olmadığı konusunda karar verme yetkisinin de bu kurullara ait olması
tabiidir.
Olayda, yükümlü davasının süre aşımı yönünden reddine ilişkin kararın
Dairemizce bozulması üzerine dava açma süresini kararımızdaki esaslara
göre yeniden inceleyerek davayı tekrar süre aşımından reddeden, Vergi
Mahkemesi kararına karşı yapılan temyiz istemi üzerine açılan dosyanın
yanlışlıkla Dairemize havale edilerek esas numarası aldığı anlaşıldı-
ğından, yukarıda belirtilen kanun hükmü uyarınca Danıştay Vergi Dava
Daireleri Genel Kuruluna gönderilmesine karar verildi.(BŞ/YÖ) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA