kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1985 237 1981 320 05/02/1985
 
657 SAYILI KANUNUN 98.MADDESİNDE AÇIKÇA BELİRTİLEN NEDENLER DIŞINDA,
PERSONELİN GÖREVİNE SON VERİLEMİYECEĞİ HK.<
Zabıta memuru olan davacının görevine son verilmesine ilişkin 1.9.1978
gün ve 107 sayılı işlem ile, göreve iade isteminin reddine ilişkin
16.3.1979 gün ve 43 sayılı işlemlerin, hukuka aykırı olduğu iddiasıyla
iptali isteminden ibarettir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde Devlet Memuru ola-
bilmenin genel ve özel şartları sıralanmış, aynı kanunun 98.maddesinde
ise memurluğun sona ermesi halleri düzenlenmiştir.
İncelenen dosyada, davacının amirine karşı saygısız tutum ve davranış-
larda bulunduğu, görevine uygun hareketlerde bulunmadığı gerekçesiyle
görevine son verildiği, yeniden göreve alınması isteminin de bu gerek-
çelerle davalı idare tarafından yerinde görülmediği anlaşılmıştır.
Dava konusu işlemlerin açıklanan bu gerekçeleri, memurluğun sona erdi-
rilme koşullarını düzenleyen 657 sayılı kanunun 98.maddesinde yer alan
nedenler arasında sayılmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun olan dava konusu işlem-
lerin iptaline karar verildi.

RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA