kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 3067 1984 1201 20/11/1984
 
6309 SAYILI MADEN KANUNUN 125.MADDESİNE GÖRE KAMULAŞTIRILAN ANCAK VALİ
LİKÇE TEBLİGAT İŞLEMLERİ YAPILMADAN AÇILAN DAVANIN ERKEN AÇILMIŞ BULUN
MASI NEDENİYLE REDDİ GEREKECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; taşınmazın 6309 sayılı Maden Kanununun 125.maddesi uyarın-
ca kamulaştırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın
henüz Valilikçe tebligat yapılmadığı için işlemin tekemmül etmemiş ol-
ması karşısında erken açılmış bulunması nedeniyle reddi yolundaki İda-
re Mahkemesi kararın bozulması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan
mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

(MS/YÖ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA