kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1983 3469 1981 3886 08/12/1983
 
ELEKTRİKLE ÇALIŞAN DEVİR SAYACININ TARİFENİN 90.28 POZİSYONUNA UYGULAN
MASI GEREKTİĞİ HK.<
Uyuşmazlık; 90.28 pozisyonuna giren "elektrikle çalışan sayaçların di-
ğerleri" olarak beyan edilen eşyanın gümrüğünce 90.27 pozisyonuna gi-
ren devir sayacı olduğu gerekçesiyle bu pozisyon üzerinde vergilendi-
rilmesinden doğmuş bulunmaktadır.
90.27 tarife pozisyonu "Diğer sayaçlar (devir adedi sayaçları, istih-
sal sayaçları, taksimetreler, katedilen mesafe sayaçları, podometreler
vs.) sür'at müşirleri ve taksimetreler (manyetik taksimetreler dahil,
90.14 pozisyonundakiler hariç), stroboskoplar"ı kapsamaktadır. Devir
sayısını, devir hızını, parça sayısını gösteren sayaçlar ile taksimet-
reler, sür'at müşirleri, zaman sayaçları genel olarak bu pozisyona gir
mektedir. Bununla beraber 90.faslın 6/b notunda; stroboskoplar hariç
olmak üzere elektrikle çalışan neviden olan alet ve cihazların bu po-
zisyon haricinde kaldığı belirtilmiştir. Keza izahnamenin 1403 sahife-
sinde 90.28 pozisyonuna ilişkin açıklamada işleyişi (ölçü, muayene,
kontrol vs.) araştırılan faktöre göre değişen karakteristikleri (vol-
taj, resistans, kapasitans, endüktans vs.) haiz elektriki bir olaya da
yanan alet ve cihazların bu pozisyonda yer aldığı açıklanmıştır. Keza
90.28 pozisyonla ilgili olarak izahnamenin 1415.sahifesinin (X) numara
lı bölümünde elektrikli olmayanları 90.27 pozisyonunda yer alan nevi-
den olan elektrikli alet ve cihazlardan elektrikli devir hareketi sa-
yaçlarının bu pozisyona girdiği belirtilmiştir.
Uyuşmazlık konusu eşyanın elektrikli devir sayacı olduğu tartışmasız
bulunduğuna göre yukarıda açıklanan pozisyon metinleri uyarınca 90.28
pozisyonuna uygulanması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle eşyanın 90.28 pozisyonuna girdiği yolunda taraf
eksper hakemlerince verilen kararı tescil eden Gümrük Hakem Kurulu Ka-
rarı sonucu itibariyle yerinde görüldüğünden davanın reddine karar ve-
rildi. (DAN-DER; SAYI:54-55) BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA