kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 1565 1983 764 26/03/1984
 
GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE İDARİ
YARGI YERİNDE AÇILAN VE KESİNLEŞMİŞ OLAN DAVADA İNCELENMİŞ BULUNAN
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU RAPORUNUN AYRI BİR DAVAYA KONU YAPILMAYACAĞI
HK.<
Dava, taşınmazın Topkapı/Silivri ekspres yolu üzerinde yapılacak Bakır
köy/Köprülü kavşağı yapımı için Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaş
tırılması nedeniyle söz konusu taşınmaz hakkında düzenlenen kıymet tak
dir komisyonu raporunun iptali istemiyle açılmıştır.
Kamulaştırma işlemi, kamu yararı kararı veya kamulaştırma kararı alın-
ması, kıymet takdiri yapılması gibi bir takım idari kararların alınma-
sı suretiyle oluşan bir idari işlem olup, kıymet takdiri işlemi de ka-
mulaştırma işleminin tamamlanmasını sağlayan esaslı unsurlardan birini
oluşturur. Kıymet takdirindeki bir sakatlık veya kanuna aykırılık an-
cak kamulaştırma işleminin iptali istemiyle açılacak bir davada iptal
nedeni olarak ileri sürülebilir.
Olayda ise davacı kamulaştırma işleminin iptali için dava açmış ve bu
davada da davacının kıymet takdirine ilişkin iddiaları da incelenmiş
ve işlemi sakatlar nitelikte görülmeyerek Danıştay Altıncı Dairesinin
kararıyla kamulaştırma işlemine karşı açılan dava reddedilmiş, bu ka-
rar kesinleşmiştir.
Bu durumda geçerli olup olmadığı, kamulaştırma işleminin iptali için
açılan davada incelenmiş bulunan kıymet takdir komisyonu raporunun ay-
rı bir dava konusu yapılarak incelenmesine olanak yoktur.
Açıklanan nedenlerle inceleme olanağı bulunmayan davanın reddine karar
verildi.

(DAN-DER, SAYI:56-57)

(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA