kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1985 116 1984 1075 21/01/1985
 
KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI YAPILDIKTAN SEKİZ YIL SONRA BEDEL BANKAYA YATI-
RILMIŞ İSE DE TEBLİGATTAN İTİBAREN İDARİ DAVA AÇILMADIĞINDAN DAVANIN
SÜREDEN REDDİ GEREKECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; davacı şirkete ait taşınmazın kamyon garajı yapımı için
kamulaştırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın sü-
reaşımı nedeniyle reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının, 1.3.1976
tarihinde bildirim yapıldığında kamulaştırma bedelinin peşin ve şart-
sız olarak ödenmediği bu nedenle işlemin tekemmül etmemiş olduğu, zira
bedelin kamulaştırmanın ana unsuru olup, işlemden sekiz yıl sonra ban-
kaya yatırıldığı, bu tarihte yürürlükte olan, 2942 sayılı Yasaya göre
tebligat da yapılmadığına göre dava açma süresinin henüz başlamadığı
öne sürülerek bozulması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan
mahkeme kararının onanmasına karar verildi.(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA