kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 818 1992 1511 17/02/1994
 
1- TEMİNAT MEKTUBU VE SENET PROTESTO GİDERLERİ İLE KREDİ FAİZLERİNİN,
ALIN MALİYETİ İLE DOĞRUDAN İLGİSİNİN BULUNMADIĞI,
2- İCRA TAKİBİNE BAŞVURULAN ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI
AYRILABİLECEĞİ HK.<
Dayanaklı tüketim maddeleri alım satımıyla uğraşan adi ortaklığın 1987
yılı işlemlerinin incelenmesi sonucuna göre davacı adına ortaklıktaki
hisse nispeti göz önünde tutularak re'sen ve ikmalen gelir vergisi ve
geçici vergi salınmış, kaçakçılık cezası kesilmiştir. Ankara 4.Vergi
Mahkemesi 21.11.1991 günlü ve 1991/2191 sayılı kararıyla adi ortaklı-
ğın teminat mektubu ve senet protesto masrafı ile çeşitli bahkalardan
aldığı kredi karşılığı ödediği faizin, malın maliyetiyle doğrudan doğ-
ruya ilgili harcama niteliğinde bulunmadığı dolayısıyla tamamı gider
yazılan bu masraflardan dönem sonu mal stokuna isabet edenin orantı
yoluyla belirlenerek matrah farkı bulunmasında isabet görülmediği,
inceleme raporunda eleştiri konusu yapılan şüpheli alacak karşılıkla-
rında, adi ortaklık 108 kişiden olan alacakları için icra takibine
başvurmuş olması karşısında, kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiy-
le salınan kaçakçılık cezalı gelir vergisini kaldırmıştır. Vergi
Dairesi Müdürlüğü, vergi inceleme raporuna göre yapılan tarhiyatın
yerinde olduğunu ileri sürerek mahkeme kararının bozulmasını istemek-
tedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kara-
rın dayandığı gerekçeler karısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağ
layacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine karar verildi.
CP/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA