kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1963 70 1963 68 17/06/1963
 
BAZI YASALARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARE GELİR
LERİNDEN AYRILMASI GEREKEN PAYLARIN KESİN HESAP ÜZERİNDEN ÖDENECEĞİ
HK. (*)<
5652 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanununun 2. maddesinin B
fıkrasına göre İl Özel İdareleriyle belediyelerin her yıl gelirlerin-
den ödeyecekleri yüzde 1/2,
7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 107 sayılı Kanunla değişİk 37. mad
desinin (Ç) bendine göre Özel İdarelerle belediyelerin bütçelerinden
gelirlerinin yüzde yarımı,
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76.maddesinin (B) fıkrasında
yazılı ödenek, tabirlerinden maksat özel idare ve belediyelerin kesin
hesapla taayyün eden tahsilat miktarını ifade ettiğinden, bu guruba da
hil Halk Bankası, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Sivil Savunma ve İlköğretim
ve Eğitim paylarının hesabından kesin hesapla tespit edilmiş gelirleri
nin, Beden Terbiyesi, Korunmaya Muhtaç Çocuklar, İller Bankası payla-
rında olduğu gibi kati hesap üzerinden ödenmesine karar verildi.
U.H. in 1.7.1963 gün, E.63/104, K.63/113 sayılı kararıyla onanmıştır.
BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA