kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 175 1984 38 06/02/1984
 
2324 SAYILI ANAYASA DÜZENİ HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTE BULUNDUĞU SIRA-
DA BAKANLAR KURULUNCA ALINAN KARARLARIN DAVA KONUSU EDİLEMEYECEĞİ HK.<
Davacının Türk Vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin Bakanlar Kuru
lu kararının iptali istenmektedir.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 2324 sayılı Anayasa Düzeni hakkında
kanunun 4.maddesi "Milli Güvenlik Konseyinin bildiri ve kararlarında
yer alan ve yer alacak olan hükümlerle 12 Eylül 1980 tarihinden sonra
çıkarılan ve çıkarılacak olan Bakanlar Kurulu Kararnamelerinin yürütül
mesinin durdurulması ve iptali istemi ileri sürülemez." hükmünü taşı-
maktadır.
Davacının Türk Vatandaşlığının kaybettirilmesi yolunda alınan Bakanlar
Kurulu Kararının yukarıda metni yazılı 2324 sayılı yasa hükmü uyarınca
idari davaya konu edilmesi mümkün değildir.
Açıklanan nedenle, inceleme olanağı bulunmayan davanın reddine karar
verildi.ŞE/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA