kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1983 1913 1982 5721 23/03/1983
 
KURUMLAR VERGİSİNE TABİ ŞİRKETE AİT TAŞINMAZIN SATIŞINDAN GAYRIMENKUL
KIYMET ARTIŞ VERGİSİ SALINAMIYACAĞI VE % 3 TEMİNATIN KURUMLAR VERGİSİN
DEN MAHSUBU GEREKECEĞİ HK. <
Dava, mükellef şirket tarafından satışı yapılan taşınmaz için salınan
gayrımenkul kıymet artışı vergisini tasdik kusur cezasını terkin eden
itiraz komisyonu kararının bozulması istemiyle açılmıştır.
1318 sayılı Finansman Kanununun 44.maddesinin 2.fıkrasında, bu kanuna
göre vergiye tabi değer farkları gelir ve kurumlar vergisinin mevzuuna
girdiği takdirde, 42.madde gereğince vergi teminatı alınmakla iktifa o
lunacağı teminat olarak alınan bu verginin gelir ve kurumlar vergisin-
den tamamen mahsup edileceği hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden mükellef şirketin kurumlar ver-
gisine tabi olduğu ve 1974 yılı bilançosunun aktifinde yer alan uyuş-
mazlık konusu taşınmazların aynı yıl satışı nedeniyle 1975 yılı bilan-
çosunda yer almadığı ve 9.7.1975 gün ve 732787 sayılı makbuzla % 3 ora
nında gayrımenkul kıymet artışı vergisi teminatı yaptırıldığı anlaşıl-
dığından yukarda açıklanan madde hüküm uyarınca yatırılan % 3 teminat-
ın kurumlar vergisinden mahsup edilmesi ve ayrıca gayrımenkul kıymet
artışı vergisi salınmaması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle mükellef davasının kabulü ile dava konusu itiraz
komisyonu kararının bozulmasına tarhiyatın resen nihai olarak terkini-
ne tarhiyat terkin edildiğinden vergi dairesi davasında karar verilme-
sine yer olmadığına karar verildi.


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA