kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1983 4892 1981 3929 27/09/1983
 
TARİFE KARARI OLMAKSIZIN TAŞOCAĞI RÜSMUNUN YÜKSELTİLMESİNDE İSABET BU-
LUNMADIĞI HK.<
Olayda mermer taşocağını işletmekte olan davacının ruhsat müddeti sona
erdiğinden ihaleye çıkarıldığı ve il daimi encümen kararı ile 1980
1983 yılları arası ... lira bedelle yine davacıya ihale olunduğu ve
davacı tarafından işletilmekte iken idare tarafından İl Daimi Komisyo-
nunun kararı ile yeniden düzenlenen tarife cetvelinden söz edilerek
mermer taşocağı rüsumun 50.000 liraya çıkarıldığının bildirildiği ve
davacının bu kararın iptali isteği ile dava açtığı dosyanın incelenme-
sinden anlaşılmıştır.
Dairemizin ... ara kararları ile dava konusu tarife kararı istenilmiş
ise de idare son ara kararımıza verdigi cevapta 29.4.81 günlü toplantı
da alınmış böyle bir kararının mevcut olmadığını bildirmiş bulunmakta-
dır.Bu durumda yükümlüden istenilen ... lira rüsmun dayanağı bulunmadı
ğından 30.000 lira rüsum 50.000 liraya çıkarılmasına ilişkin işlemin
iptaline karar verildi.(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA