29142 uygun sonuç bulundu

gönderen Admin
24 Ağu 2020 17:24
Forum: Bireysel Başvuru Kararları
Başlık: İşe İade Davalarının Esasları İncelenmeden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkeme Hakkının İhlal Edilmesi
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 4103

İşe İade Davalarının Esasları İncelenmeden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkeme Hakkının İhlal Edilmesi

İşe İade Davalarının Esasları İncelenmeden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkeme Hakkının İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2/7/2020 tarihinde, Emin Arda Büyük (B. No: 2017/28079) ve Berrin Baran Eker (B. No: 2018/23568) başvurularında Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yarg...
gönderen Admin
24 Ağu 2020 17:23
Forum: Bireysel Başvuru Kararları
Başlık: Güven İlişkisinin Bozulduğu Gerekçesiyle İş Sözleşmesine Son Verilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlali
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 4041

Güven İlişkisinin Bozulduğu Gerekçesiyle İş Sözleşmesine Son Verilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlali

Güven İlişkisinin Bozulduğu Gerekçesiyle İş Sözleşmesine Son Verilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmediği Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2/7/2020 tarihinde, C.A. (3) (B. No: 2018/10286) başvurusunda Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal...
gönderen Admin
24 Ağu 2020 17:22
Forum: Bireysel Başvuru Kararları
Başlık: Pişmanlık ve İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Üzerinden Yapılan Vergi Tahakkukuna Karşı Açılan Davanın Reddedilmesi
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 3969

Pişmanlık ve İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Üzerinden Yapılan Vergi Tahakkukuna Karşı Açılan Davanın Reddedilmesi

Pişmanlık ve İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Üzerinden Yapılan Vergi Tahakkukuna Karşı Açılan Davanın Reddedilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmediği Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 1/7/2020 tarihinde, Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (B. No: 2016/70) başvurusunda Anayasa’nın 35. m...
gönderen Admin
24 Ağu 2020 17:21
Forum: Anayasa Mahkemesi Kararları
Başlık: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 4055

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine İlişkin Karar Anayasa Mahkemesi 12/6/2020 tarihinde E.2019/105 numaralı dosyada, (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin iptali istenen bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine karar vermiştir. A. Sağlık Bakanlığının Yurt Dışı...
gönderen Admin
24 Ağu 2020 17:19
Forum: Anayasa Mahkemesi Kararları
Başlık: 1/1/2020 İtibarıyla Kovuşturma Evresine Geçilmiş Dosyalarda Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağını Kuralının İptali
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 4367

1/1/2020 İtibarıyla Kovuşturma Evresine Geçilmiş Dosyalarda Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağını Kuralının İptali

1/1/2020 İtibarıyla Kovuşturma Evresine Geçilmiş Dosyalarda Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağını Öngören Kuralın İptali Anayasa Mahkemesi 25/6/2020 tarihinde E.2020/16 numaralı dosyada, Ceza Muhakemesi Kanunu’na 7188 sayılı Kanun’la eklenen geçici 5. maddede yer alan “…kovuşturma evresine ge...
gönderen Admin
24 Ağu 2020 17:16
Forum: İdare ve Vergi Hukuku
Başlık: DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU 05.10.2015 TARİH E:2014/1177 K:2015/3210
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 376

Re: DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU 05.10.2015 TARİH E:2014/1177 K:2015/3210

İLGİLİ KARAR ELİNDE OLAN KARAR METNİNİ PAYLAŞABİLİR Mİ ? D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2014/1177 Karar No : 2015/3210 İstemin Özeti : Ankara 6. İdare Mahkemesinin 30/12/2013 günlü, E:2013/1710, K:2013/2114 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafın...
gönderen Admin
24 Ağu 2020 17:13
Forum: Miras Hukuku
Başlık: Hukuk genel kurul karar isteği
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 283

Re: Hukuk genel kurul karar isteği

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu iE 2010/1632 K.2010/654 T.15.12 201 sayılı kararı rica edebilirmiyim. Teşekkür ederim YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2010/1-632 KARAR NO : 2010/654 Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Polatlı 1.Asliye Hukuk Mahk...
gönderen Admin
06 Ağu 2020 11:33
Forum: Bireysel Başvuru Kararları
Başlık: Ödenmeyen Vergi Borcu İçin Hâline Münasip Taşınmaza Haciz Konulması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 2823

Ödenmeyen Vergi Borcu İçin Hâline Münasip Taşınmaza Haciz Konulması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Ödenmeyen Vergi Borcu İçin Hâline Münasip Taşınmaza Haciz Konulması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 1/7/2020 tarihinde, Güven Bostan (B. No: 2016/4293) başvurusunda Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar ...
gönderen Admin
06 Ağu 2020 11:31
Forum: Bireysel Başvuru Kararları
Başlık: Sel Felaketinde Yaşanan Ölüm Sonucu Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 2382

Sel Felaketinde Yaşanan Ölüm Sonucu Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

Sel Felaketinde Yaşanan Ölüm Sonucu Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/6/2020 tarihinde, Rabia Nur Yazıcı ve Selma Kocapiçak (B. No: 2016/9528) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul b...
gönderen Admin
04 Ağu 2020 16:06
Forum: Miras Hukuku
Başlık: Yargıtay 5 hukuk 2008/15820esas
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 226

Re: Yargıtay 5 hukuk 2008/15820esas

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2008/15820 KARAR NO : 2009/215 Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından verilen dilekçelerle istenilmiş d...