2474 uygun sonuç bulundu

gönderen IŞIKDEMİR
07 Oca 2021 00:27
Forum: İcra ve İflas Hukuku
Başlık: İcra yoluyla hesap blokesi
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 184

Re: İcra yoluyla hesap blokesi

Vergi dairesi de maaşa haciz koyabilir. Maaş hesabına koyamaz.
gönderen IŞIKDEMİR
07 Oca 2021 00:27
Forum: İcra ve İflas Hukuku
Başlık: Hisseli Tapudaki Haciz
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 293

Re: Hisseli Tapudaki Haciz

Satışa çıkardıysanız madem izale-i şuyu davası açın. Mahkeme satışı yapınca hissedarlara ve haciz sahiplerine hak ettikleri bedeli ödesin.
gönderen IŞIKDEMİR
06 Oca 2021 22:34
Forum: İcra ve İflas Hukuku
Başlık: Tahahhüdü ihlal cezam
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 235

Re: Tahahhüdü ihlal cezam

Daha evvelki 10 taksit dosyaya bildirilmemişse de elinizde ödeme belgesi varsa borçtan mahsubunda faydalanabilirsiniz. O belgelere dayanarak tazyik hapsi kararına itiraz edebilirsiniz. 10 taksidin ödendiğini mahkemeye kabul ettirmeden 3 taksidi ödeyerek cezayı kaldırtamazsınız. Ancak 13 taksidi ödey...
gönderen IŞIKDEMİR
06 Oca 2021 22:31
Forum: İcra ve İflas Hukuku
Başlık: İcra Emri Örnek 2 nasıl Doldurulur?
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 440

Re: İcra Emri Örnek 2 nasıl Doldurulur?

Örnek 1 icraya başvuracağınız takip talebidir. Bu vatandaş için hiç değişmez.
Örnek 2 icra dairesinin borçluya göndereceği icra emridir. Bunun da sizinle alakası yoktur.
Masraflar ilamlı her takipte aynıdır. Değişmez ve borca eklenerek geri alınır.
gönderen IŞIKDEMİR
06 Oca 2021 22:30
Forum: İcra ve İflas Hukuku
Başlık: Kapanmayan dosyaya binaen yeni icra takibi
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 371

Re: Kapanmayan dosyaya binaen yeni icra takibi

Borcu avukata ödediğinizi siz, avukat müvekkile ödediğini kendisi ispatlamalıdır.
Ancak karşı taraf kendisine para ödenmediğini iddia ediyorsa ve sizin elinizde 500 liralık bir evrak varsa avukat 5500 lira aldım diye beyanda bulunmaz. Çünkü bu durum avukatın zimmet suçunu işlediğini gösterir.
gönderen IŞIKDEMİR
06 Oca 2021 22:26
Forum: İcra ve İflas Hukuku
Başlık: İcra taahhüt detayları
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 240

Re: İcra taahhüt detayları

Borç ödeme taahhüdü icra işlemlerini olduğu yerde durdurur. Daha evvelki hacizleri kaldırmaz. Yasal olarak İİK 111 uyarınca biri peşin olmak üzere dört eşit taksitte ödeme taahhüdünde bulunma hakkınız vardır. Bunun dışındaki taksit miktarları veya taksit zamanları için alacaklının kabulü gerekmekted...
gönderen IŞIKDEMİR
06 Oca 2021 22:24
Forum: İcra ve İflas Hukuku
Başlık: Yedek Subay Maaş İcrası Hakkında
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 226

Re: Yedek Subay Maaş İcrası Hakkında

YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNU Madde 8 – (Değişik: 29/11/1983 - 2962/3 md.) Yedek subay adayı olarak askere sevkden evvel veya yedek subay yetiştirilmekte iken aşağıdaki engel hali olduğu anlaşılanlar askerlik hizmetini durumlarına göre er veya erbaş olarak tamamlarlar. a) 1. Türk Si...
gönderen IŞIKDEMİR
06 Oca 2021 22:21
Forum: İcra ve İflas Hukuku
Başlık: Tasarrufun iptali davası-kambiyo takibine itiraz ve kararın kesinleşmesinin gerekip gerekmediği
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 358

Re: Tasarrufun iptali davası-kambiyo takibine itiraz ve kararın kesinleşmesinin gerekip gerekmediği

İtirazın iptali ve menfi tespit davaları tasarrufun iptali davaları için bekletici mesele yapılmalıdır. İcra mahkemesi tarafından imzayla ilgili verilecek karar dar yetki nedeniyle takibin talikini sağlayacaktır. Takibin talikini sağladıktan sonra menfi tespit davası açmalısınız.
gönderen IŞIKDEMİR
06 Oca 2021 22:19
Forum: İcra ve İflas Hukuku
Başlık: İcra yoluyla hesap blokesi
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 184

Re: İcra yoluyla hesap blokesi

Maaş hesabınız dışındaki vadeli, vadesiz tüm mevduat hesaplarınıza bloke konulması yasaldır.
gönderen IŞIKDEMİR
06 Oca 2021 22:18
Forum: İcra ve İflas Hukuku
Başlık: Maaş haczi hk.
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 186

Re: Maaş haczi hk.

Merhaba Samet Bey.
Başka bir icra dosyanızın bulunması mümkün mü?